Usability testing focust zich op het verifiëren of een gemaakt product zijn beoogde doel realiseert, waarbij onder andere de bruikbaarheid en het gebruiksgemak wordt onderzocht.

Door zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces gebruikerstesten in te bouwen, wordt het mogelijk bepaalde problemen en obstakels heel snel te detecteren en aan te pakken. Vaak wordt daarom gebruik gemaakt van (soms heel primitieve) prototypes.

Het antwoord op de vraag "Wanneer moeten we het ontwerp testen?" is dus simpelweg: "Vroeg ... & vaak!"

Bij elk ontwerp, of het nu om een virtueel product (website, app ...) of een fysiek product (consumentenproduct, gezelschapsspel, meubel ...) gaat, is user testing cruciaal om het ontwerp te optimaliseren.

Proces

FOTO

Methode

Elke keer wanneer een concept getest wordt, is het uiteraard belangrijk de resultaten goed op te volgen. Dit kan gebeuren

  • door observatie
  • door de gebruikers nadien te ondervragen / een enquete af te nemen.

Alle vaststellingen worden genoteerd en in een logblad (en logboek) bijgehouden, wat vervolgens aan de opdrachtgever wordt bezorgd.

Verwerking

Met de resultaten kunnen verschillende zaken gebeuren:

  • sommige vaststellingen kunnen meteen worden opgenomen in een nieuwe versie van het prototype of het concept (bijvoorbeeld wanneer een bepaalde resultaat verwacht was)
  • sommige vaststellingen kunnen aanzet zijn om een nieuwe iteratie te starten van analyse-generatie-selectie, soms komen namelijk deelproblemen naar boven waar nog niet eerder over was nagedacht
  • sommige vaststellingen kunnen niet meteen worden opgenomen, maar door ze goed te documenteren kunnen ze in een latere fase terug worden opgepikt.