Onder de noemer "Virtuele producten" vallen een aantal soorten producten:

 • Apps & Games die draaien op een smart device : tablet of smartphone
 • Interfaces van apparaten die werken met een touchscreen
 • Websites en webplatformen

Er bestaan verschillende vormen van prototyping die geschikt zijn om prototypes te bouwen voor dit soort virtuele producten:

Human prototyping

Voor sommige interacties kan al getest worden zonder een interface te gaan bouwen. In plaats van een app/website/interface te gebruiken, bestaat de interactie uit een wisselwerking van vragen en antwoorden tussen een test-gebruiker en de interface-ontwerper (die documentatie bij zicht heeft om op alle vragen van de gebruiker te antwoorden).

De vragen die de test-gebruiker aan de interface-ontwerper stelt, worden dan functies die met de interactie mogelijk moeten worden, terwijl de vragen die de interface-ontwerper aan de test-gebruiker stelt nodige input zijn in de interactie.

Door geen ontworpen interface en interactie te voorzien, maar in plaats daarvan een “mens” in te schakelen als “het prototype”, kan héél snel van start gegaan worden. Tijdens dit soort sessies worden voornamelijk conclusies getrokken betreffende de gewenste acties en functionaliteiten, en het eindresultaat is een functioneel eisenpakket.voordelen

 • ideaal om functioneel te testen: welke interacties moeten mogelijk zijn?
 • er kan heel snel van start worden gegaan met het testen van de flow
 • goedkoop

Paper prototyping

Paper Prototyping is een techniek die werkt aan de hand van met de hand getekende interfaces. Eén pagina correspondeert dan met één scherm uit de interface. De verschillende schermen worden in volgorde geplaatst, zodat de volledige flow gesimuleerd kan worden. Naar gelang waar in de interface een testgebruiker "klikt", kan soms een ander volgend scherm getoond moeten worden. Er kunnen met andere woorden op een bepaald moment in de flow verschillende vertakkingen mogelijk zijn.

Soms wordt ook gebruik gemaakt van losse elementen (getekende knoppen, getekende invoervelden ...) die in verschillende composities op een basislayout geplaatst worden. In dit geval worden dan foto's genomen van verschillende configuraties van de interface zodat deze één voor één uitgetest kunnen worden.

Nog een stap verder kunnen deze verschillende schermen ook gedigitaliseerd worden, zodanig dat ze als een slideshow op een digitaal device kunnen getoond & aangeklikt worden.

Uit het paper prototyping kan vooral veel geleerd worden over de volgorde, de flow van de interacties.

Daarnaast zal duidelijk worden welke functies gemakkelijk gevonden worden en welke schermen meer of minder logisch werden opgebouwd.

Ook kan de plaatsing, vorm, kleur, ... van specifieke interface elementen onderzocht en dan ook verbeterd worden.

Door de snelle manier van werken kunnen zeer eenvoudig bijsturingen gebeuren op basis van de genomen conclusies.voordelen

 • flow kan heel eenvoudig aangepast worden
 • de échte ervaring kan relatief goed benaderd worden
 • goedkoop

Low-Tech prototyping

In een volgende fase, werd het prototype geleidelijk aan gemaakt als website, en dit met PHP, HTML, CSS en Javascript. Op deze manier konden voor het eerst ook de functionaliteiten in het prototype geïntegreerd worden.

Dit prototype werd stap per stap verder verbeterd en afgewerkt, waarbij voor het grafisch ontwerp voornamelijk gebruik werd gemaakt van elementen die gratis als creative commons licentie te gebruiken vallen. Op die manier past de look-en-feel al redelijk bij het ruimtethema van Space Investigators.

Het gebruiken van het HTML prototype leerde vooral veel bij over specifieke interactie-elementen: welke knoppen, functies, “swipe”-bewegingen voelen natuurlijk aan, welke inconsistenties bevinden er zich in de interface ...voordelen

 • een prototype dat als website draait, kan qua flow en interface mogelijkheden een bijna perfecte imitatie zijn van de uiteindelijke app
 • eenvoudig uit te breiden
 • multidevice : kan zonder enige probleem op elk toestel draaien : smartphone en tablet (Android, Windows, iOS ...), een laptop / pc ...