Een prototype is een eerste model van een product, waarmee optredende krachten, de werking of passing van onderdelen wordt getest en de productie wordt voorbereid.

De voordelen en mogelijke toepassingen voor een prototype zijn legio:

Zowel voor het prototypen van fysieke producten als van virtuele producten zijn een aantal verschillende technieken mogelijk, variërende van Low-Tech tot High-Tech en van Low-Budget tot High-Budget

Methoden van Prototyping

Voor fysieke producten kan dit onder andere zijn:

Voor virtuele producten houdt dit in:

Voordelen van Prototyping

Communicatie stimuleren

Dankzij een prototype zullen de verschillende betrokkenen bij een project gestimuleerd worden om het concept te analyseren en becomentariseren. Dit maakt samenwerken makkelijker en interactiever.

Ontwerp evalueren & opvolgen

Met een prototype kan een concept eenvoudig van A tot Z doorgenomen worden en zo gebruikt worden om onder andere te ontdekken wat de medewerkers er van vinden.

Usability Testing

Naast projectmedewerkers kunnen ook externen en potentiële gebruikers aan de hand van het prototype het concept evalueren. Het prototype kan dan gebruikt worden bij het usability testing.

Concept bewijzen

Wanneer er bij bepaalde mensen twijfels ontstaan over de haalbaarheid van een concept, kan een prototype aantonen dat die twijfels niet terecht zijn. Het kan zijn dat men bijvoorbeeld technische beperkingen vreest of twijfels heeft omtrent de marktnood voor het concept : een prototype kan in zo een gevallen aantonen dat het concept wél haalbaar is door een deel reeds te bouwen of te simuleren.

Concept verkopen

Naast het overtuigen van medewerkers dienen soms ook potentiëele klanten, leveranciers, sponsors ... overtuigd te worden van een concept. Ook hiervoor kan een prototype dienen.