Het engineeren van een ontworpen product bestaat uit het tot in detail technisch ontwerpen ervan. Dit houdt onder andere in:

Wij kunnen u bij deze verschillende deel-activiteiten van dienst zijn, of het volledige engineering proces op ons nemen.

Neem dus zeker contact op indien u een idee hebt, maar assistentie nodig hebt voor de technische realisatie ervan!

Ook kunnen we veel van deze activiteiten op freelance basis bij u ter plaatste op uw bedrijf uitvoeren ter ondersteuning van uw team (bijvoorbeeld bij een uitzonderlijke werkpiek).

CAD & technisch tekenen

Een in detail uitgetekend CAD-model en/of technische tekeningen is/zijn nodig voor vele deelaspecten van de productie:

 • om verschillende onderdelen van een product in en op elkaar te laten passen
 • om productie uit te besteden aan een ander bedrijf
 • om de haalbaarheid van een verbinding / assembly te verifiëren
 • als basis voor een realistische 3D-render

Wij kunnen op basis van prototypes, handtekeningen of zelfs reeds afgewerkte producten een gedetailleerd technisch 3D-model maken van alle onderdelen, en op basis hiervan 2D-tekeningen opstellen van de verschillende aanzichten en deze in detail ook bematen.

Volgende vaardigheden en mogelijkheden vallen onder deze activiteit:

 • 3D Modellen
 • 2D Tekeningen
 • 3D Tekeningen
 • Arrangements
 • Bewegingssimulatie
 • Exploded Views
 • Sheetmetal Modelling
 • Surface Modelling

Selectie van materialen

Selectie van verbindingen

Zowat elk product bestaat uit niet één, maar meerdere (vaak héél veel) onderdelen. De redenen waarom een product opgesplitst wordt in meerdere elementen zijn legio:

 • omdat een bepaald onderdeel uit een ander materiaal moet bestaan
 • omdat een bepaald onderdeel andere bewegingen moet aankunnen
 • omdat de productie anders te duur wordt
 • omdat het product anders niet te produceren is vanwege de complexiteit
 • omdat een bepaald onderdeel een andere functie moet vervullen

Wat de reden ook moge zijn, van zodra een product uit méér dan één onderdeel bestaat, zullen deze onderdelen uiteraard ook met elkaar verbonden moeten worden!

Deze keuze van welke verbindingsmethode gebruikt wordt om de onderdelen met elkaar te verbinden is cruciaal wil aan de gewenste functievervulling voldaan worden en tegelijkertijd ook de nodige stevigheid worden gegarandeerd ... en dit alles zo budgetvriendelijk mogelijk.