What We Do

Concept Generation

Creatieve technieken gebruiken om originele oplossingen te vinden voor het gestelde probleem

User Testing & Feedback

Verschillende concepten meenemen naar het doelpubliek, en verifiëren of ze aan het beoogde doel voldoen, + de resultaten verwerken

Prototype & Construction

Een model maken van het uiteindelijke concept om het product commercieel te verkopen of om het te testen

Engineering & CAD

Een ontwerp technisch uitwerken en uittekenen (CAD) om productieklaar te maken en virtueel te presenteren (renderen)

Method

Bij het ontwerpen van producten zijn verschillende methodes en stappenplannen mogelijk. SCOPS maakt gebruik van de op Howest gedoceerde Innowiz methode, die het creatieve proces opsplitst in 4 stappen. Op deze manier ontstaat een transparante en hanteerbare methode:

  1. probleem definitie
  2. idee generatie
  3. idee selectie
  4. idee communicatie

De verschillende activiteiten waar SCOPS zich in specialiseert kunnen telkens toegepast worden in één of meerdere stappen van het ontwerpproces:

Concept Generation : tijdens de idee generatie met zoveel mogelijk ideeen afkomen is innovatie een echte kans geven in het ontwerpproces! Daarnaast moeten ook tijdens het proces van idee selectie, wanneer het gekozen idee definitief uitgewerkt, nog heel wat concepten gegenereerd worden voor specifieke deelprobleem.

User Testing & Feedback : tijdens de idee selectie kunnen bepaalde concepten pas goed geverifieerd worden door ze te laten testen en op basis van de feedback een concept te kiezen en verder uit te werken.

Prototyping & Construction : tijdens de idee selectie fase kunnen prototypes gebruikt worden om het concept te laten testen. Daarnaast kan een prototype ook gebruikt worden bij de idee communicatie. Ook kan het prototype de basis vormen voor het uiteindelijke productiemodel (bijvoorbeeld bij apps kan worden verder geprogrammeerd op de code van het prototype).

Engineering & CAD : al van tijdens de idee generatie dient vaak rekening gehouden worden met technische mogelijkheden en beperkingen. Ook tijdens het uitwerken van het bij de idee selectie gekozen concept, die heel wat zaken technisch uitgewerkt worden; de te gebruiken materialen, de verbindingen, ... Het CAD model kan ook gebruikt worden bij de idee communicatie om aan de hand van technische tekeningen, modellen en gerenderde afbeeldingen het concept duidelijk uit te leggen.

How We Work

ontwerpproces

Additional Services

U kunt bij SCOPS ook terecht voor allerhande diensten voor het verder promoten van door ons of door u ontworpen producten:

Meer info: http://www.scops.be