Een (gezelschapsspel) ontwerpen is echt een vakgebied op zich. Bij een goed spel komen heel wat elementen kijken die allemaal een ontwerpcyclus op zich zouden kunnen zijn:

 • de ruimte waarin het spel zich afspeelt (bord, tafel, tablet ...)
 • de wereld waarin het spel zich afspeelt
 • de tastbare objecten
 • acties
 • de regels
 • het einddoel
 • vaardigheden die een speler moet hebben of aanleert
 • een geluksfactor
 • het verhaal
 • puzzels
 • interacties tussen spelers onderling, tussen spelers en het spel
 • de look & feel

Wil het spel dan ook nog eens leuk zijn en één weldoordacht geheel vormen, dan moeten deze verschillende elementen ook nog eens naadloos geïntegreerd worden, waardoor testen & feedback echt cruciaal zijn.

Het ontwerpen van een (gezelschaps)spel mag dan wel een hele uitdaging zijn, het is tegelijkertijd één van de meest voldoening gevende producten om te ontwerpen. Het doelpubliek bestaat voornamelijk uit jongeren en kinderen, en het testen van concepten met hen maakt duidelijk dat dit een héél dankbaar publiek is.

Proces

Tijdslijn van het ontwerpproces van een spel3

Op basis van een eisenpakket (bijvoorbeeld: doelgroep, licentie & thema, ...) wordt stap voor stap het spel ontworpen, van veel ideeën tot één finaal concept / spel.

Van een groot aantal diverse ideeën...

Fase 1

In een eerste fase wordt de creativiteit zo veel mogelijk aangesproken om veel diverse concepten te bedenken. Deze beperken zich tot bijvoorbeeld een korte beschrijving en een moodboard / presentatiepaneel (eventueel al met wat schetsen).

... over een aantal uitgewerkte concepten ...

Fase 2

Een tweede fase houdt dan in de concepten die uit de eerste fase goed gebleken zijn verder uit te werken. Waar een concept uit de eerste generatie nog enkel een vaag idee mocht zijn, worden dit nu echt uitgewerkte spellen, die een duidelijk begin en einde kennen. Om deze te demonstreren, zijn moodboards niet meer voldoende, maar wordt vooral ook een tastbaar prototype belangrijk.

... tot een paar speelbare spellen

Fase 3

De derde en laatste fase vooraleer een definitief concept gekozen wordt, heeft als doel de geselecteerde concepten uit te werken tot een volledig speelbaar spel.

Contacteer ons voor meer info

Aan het eind van de ideegeneratie blijft één concept over, dat nu opnieuw stapsgewijs uitgewerkt wordt tot een afgewerkt spel: er worden steeds regels aangepast, features toegevoegd ... tot het spel volledig aan alle eisen voldoet.

Zoals reeds eerder gezegd zijn bij spelontwerp speeltesten en feedbacksessies zeer belangrijk. Tijdens de vele iteraties komen vaak nieuwe vragen / deelproblemen naar voren. Door de geringe materiaal kost van een prototype, kan zéér spel met testen van start worden gegaan, en kunnen zo heel wat iteraties voorbijgaan vooral het concept en het product definitief vastligt.

Speeltesten

Het eindresultaat van een spelontwerp is een gedetailleerd, van A tot Z speelbaar concept, dat naargelang de wens van de opdrachtgever productieklaar opgeleverd kan worden (= inclusief ontwerp van alle te produceren & drukken elementen.)